Ljepila

  • Desmodur RE / Isocyanate RE for adhesives CAS 2422-91-5

    Desmodur RE / Izocijanat RE za ljepila CAS 2422-91-5

    Naš RE je visoko aktivno sredstvo za umrežavanje, koristi se u ljepilima od hidroksil poliuretana, prirodne ili sintetičke gume, ima izvrsnu čvrstoću vezivanja u gumi i kabini, koristi se u smoli, antioksidansu, sredstvu za plastificiranje, osjetljivom na pritisak itd. može se koristiti kao vezač umjesto BAYER-ovog Desmodur RE-a.

  • Adhesive RFE / DESMODUR RFE CAS 4151-51-3

    Ljepilo RFE / DESMODUR RFE CAS 4151-51-3

    Dvokomponentno ljepilo mora se upotrijebiti u primjenjivom roku nakon stavljanja nakon stavljanja RFE. Trajanje primjenjivog razdoblja nije povezano samo sa sadržajem polimera u ljepilu, već i sa ostalim relevantnim komponentama (poput reisna, antioksidгеna, mehčala, rastvarača itd. Kada je blizu primjenjivog razdoblja, obično nekoliko sati ili jedan radni dan, ljepilo postaje teže za rukovanje, a viskoznost ubrzo raste, Konačno, postaje nepovratni žele.100 kvalitetno ljepilo, hidroksil poliuretan (poliuretan čini oko 20%), RFE doza 4-7. Kloroprenska guma (guma čini oko 20%) , Naša RFE doza 4-7.